Polityka prywatności

Informacja na temat polityki prywatności

Avemto, występując w charakterze Administratora Danych, przywiązuje bardzo dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych. Dbamy o zachowanie ich poufności oraz traktujemy je zgodnie z wymogami przepisów o ich ochronie. W treści niniejszej informacji określamy w jaki sposób, w jakim zakresie i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe klientów.

I. Przedmiot ochrony danych

Przedmiot ochrony danych stanowią dane osobowe. Dane traktowane są jako osobowe, jeżeli mogą zostać przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Do informacji tego rodzaju zaliczają się między innymi imiona i nazwiska, adresy, adresy poczty elektronicznej i numery telefonów.

II. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych na żądanie.

Korzystanie z naszej strony internetowej i aplikacji generalnie jest możliwe bez konieczności podawania danych osobowych. Odwiedzanie naszej strony i podawanie w jej ramach danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jeżeli użytkownik nie zdecyduje się na udostępnienie nam danych osobowych, może to jedynie uniemożliwić mu korzystanie z niektórych funkcjonalności, lecz nie będzie miało innych konsekwencji. Gromadzenie danych osobowych użytkowników w ramach naszej strony internetowej odbywa się zawsze na zasadzie dobrowolności, za wyjątkiem przypadków opisanych poniżej. W tym kontekście pragniemy zaznaczyć, że przesyłanie danych za pośrednictwem Internetu (np. w formie wiadomości e-mail) może być zawsze narażone na pewne luki w systemach zabezpieczeń. Zapewnienie całkowitej ochrony danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwe.

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników, którzy dobrowolnie udostępnili je nam w czasie dokonywania rezerwacji lub rejestracji konta członkowskiego w naszym serwisie. Odbywa się to każdorazowo, w zakresie w jakim jest to konieczne do realizacji następujących celów:

1. Rejestracja i zawarcie umowy

 • Dane udostępniane w procesie zakładania konta, w tym imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres oraz dane podawane zależnie od wykorzystywanej usługi
 • Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane transakcyjne dotyczące działań użytkowników w ramach naszej strony internetowej (np. zakupów, treści generowanych przez użytkownika lub przesyłanych na jego konto)
 • Dane rozliczeniowe i inne dane podawane w celu realizacji zakupu
 • Dane gromadzone w kontekście recenzji, platform dyskusyjnych („czatów”) oraz korespondencji prowadzonej za pośrednictwem naszej strony internetowej, poczty elektronicznej, faksu lub poczty tradycyjnej
 • Inne dane osobowe, o których podanie możemy zwrócić się w szczególnych przypadkach
 • W przypadku dobrowolnego podania przez użytkownika danych osobowych w procesie rejestracji, informacje te będą również wykorzystywane w celu świadczenia usług na rzecz użytkownika.

2. Ustanowienie kontaktu

Jeżeli użytkownik udostępnia nam dane osobowe w celu nawiązania z nami kontaktu, dane te wykorzystywane będą w zakresie, w jakim jest to konieczne do nawiązania rzeczowej komunikacji.

3. Marketing

Avemto może przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe użytkowników do celów marketingowych, np. do przesyłania wiadomości e-mail zawierających informacje o charakterze ogólnym lub reklamowym (newsletter). Odbywać się to będzie na mocy oświadczenia o udzieleniu zgody użytkownika w tym zakresie.

Udzielona przez użytkownika w tym zakresie zgoda może być przez niego wycofana w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Aby nie otrzymywać od nas w przyszłości danego rodzaju e-maili, należy postępować zgodnie z instrukcjami określonymi w otrzymanej od nas wiadomości. Ponadto, użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec wykorzystania jego danych osobowych w ramach legalnych działań, np. do celów marketingu pocztowego. W obu przypadkach wystarczy przesłać wiadomość e-mail na następujący adres: support@avemto.com

4. Informacje podawane operatorom płatności

Wszelkie dokonywane płatności przetwarzane są przez operatorów płatności, z którymi podpisaliśmy stosowne umowy, z zapewnieniem zgodności z normami PCI/DSS (branżowe normy bezpieczeństwa dla kart płatniczych). Informacje gromadzone przez takich usługodawców zewnętrznych w celu przetwarzania płatności użytkowników są dla nas niedostępne, o ile użytkownik nie udostępnił nam tych samych informacji w związku z korzystaniem z naszych stron internetowych, produktów lub usług.

5. Udostępnianie i przetwarzanie informacji

Możemy udostępniać dane osobowe powiązanym i niepowiązanym z nami stronom trzecim w formie zbiorczej i anonimowej. Informacje takie nie pozwalają na osobistą identyfikację użytkowników. W niektórych przypadkach wspomniane strony trzecie mogą być jednak w stanie połączyć informacje zbiorcze z innymi danymi na temat użytkownika lub uzyskanymi od stron trzecich w sposób, który pozwoli im na osobistą identyfikację danej osoby.

III. Przetwarzanie danych w celu umożliwienia korzystania ze strony Internetowej.

Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, gromadzone są dane konieczne dla umożliwienia mu korzystania z jej zasobów (dane użytkowe). Informacje te obejmują adres IP oraz informacje na temat czasu rozpoczęcia, zakończenia i sposobu korzystania z naszej strony internetowej oraz wszelkie dane identyfikacyjne (np. dane logowania, jeżeli użytkownik zaloguje się do zabezpieczonej części serwisu). Dane te są wykorzystywane są w celu dostarczenia i personalizacji usług zgodnie z preferencjami użytkownika. Są one niezwłocznie usuwane z chwilą, gdy przestają być potrzebne i o ile nie występuje wiążący dla nas obowiązek ich zachowania. Informacje na temat przetwarzania pseudo anonimowych profili użytkowników ujęto w punkcie VII.

IV. Przetwarzanie danych na potrzeby aplikacji i urządzeń mobilnych.

Gdy użytkownik pobiera dane, korzysta z naszych aplikacji mobilnych lub stron internetowych dla urządzeń mobilnych, możemy gromadzić informacje na temat użytkownika i wykorzystywanego przez niego urządzenia mobilnego zgodnie z opisem w powyższych punktach. Mogą to być przykładowo dane lokalizacyjne, jeżeli użytkownik udostępni je naszej aplikacji z poziomu urządzenia. Informacje takie wykorzystujemy w celu świadczenia usług opartych na lokalizacji. Obejmują one przykładowo wyniki wyszukiwania i inne spersonalizowane treści zgodnie z preferencjami użytkownika i ustawieniami urządzenia. Użytkownik ma możliwość kontrolowania i dezaktywacji usług lokalizacyjnych z poziomu menu ustawień dla większości urządzeń mobilnych. W przypadku pytań związanych z dezaktywacją usług lokalizacyjnych na posiadanym urządzeniu zalecamy kontakt z operatorem sieci komórkowej lub producentem urządzenia.</>

W przypadku konieczności gromadzenia innych danych osobowych, udostępnianych w wyniku korzystania przez użytkownika z naszych aplikacji mobilnych lub odwiedzania naszych stron internetowych z poziomu urządzenia mobilnego, zwracamy się najpierw do użytkownika o wyrażenie stosownej zgody.

V. Dane gromadzone z innych źródeł.

Możemy uzyskiwać od osób trzecich dodatkowe dane na temat użytkowników w celu uzupełnienia informacji rejestracyjnych w zakresie dopuszczanym przepisami prawa. Rzeczone dane obejmują informacje demograficzne i nawigacyjne, dane kontroli kredytowej i inne dane uzyskiwane od agencji kredytowych w zakresie dopuszczanym przepisami prawa.

VI. Pliki cookie

W czasie odwiedzin na naszej stronie internetowej określone dane mogą być zapisywane na komputerze użytkownika w formie pliku cookie.

W niniejszej sekcji omówimy stosowane przez nas pliki cookie, wyjaśnimy w jakim celu są wykorzystywane oraz w jaki sposób postępujemy z gromadzonymi w ten sposób informacjami. Wyjaśnimy również, w jaki sposób pliki cookie umożliwiają poprawne funkcjonowanie naszej strony internetowej i aplikacji oraz dlaczego użytkownik może nie mieć możliwości pełnego korzystania z funkcjonalności strony internetowej w przypadku zablokowania obsługi plików cookie. Odwiedzając naszą stronę internetową bez zmiany ustawień, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wszystkich plików cookie i wykorzystanie innych narzędzi do gromadzenia danych.

W przypadku braku zgody na wykorzystanie plików cookie użytkownik może zmienić stosowne ustawienia w dowolnym momencie. Wszystkie firmy i sieci, z którymi współpracujemy posiadają polityki w zakresie ochrony prywatności. Oferują one również mechanizmy umożliwiające użytkownikom dezaktywacje śledzenia i behawioralnego kierowania reklam z poziomu samej reklamy lub z wykorzystaniem mechanizmów określonych w sekcji ,,Jak skontrolować lub usunąć pliki cookie”.

1. Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to pliki tekstowe zawierające niewielkie ilości informacji, pobierane na komputer lub urządzenie mobilne użytkownika w przypadku odwiedzenia określonej strony internetowej. Pliki te są następnie odsyłane na rzeczoną stronę internetową w czasie każdej kolejnej wizyty lub na inną stronę rozpoznającą dany plik cookie. Pliki cookie są powszechnie stosowanym narzędziem umożliwiającym lub usprawniającym działanie stron internetowych oraz udostępniającym określone informacje właścicielom tychże.

Pliki cookie spełniają wiele różnych zadań, przykładowo usprawniają nawigację pomiędzy stronami serwisu, pozwalają na zapamiętanie preferencji użytkownika i ogólnie poprawiają działanie strony. Plik cookie może przykładowo informować nas, czy dany użytkownik odwiedza naszą stronę po raz kolejny, czy po raz pierwszy. Mogą również pozwalać na lepszy dobór wyświetlanych reklam tak, aby bardziej odpowiadały one potrzebom i zainteresowaniom użytkownika.

Pliki cookie można generalnie podzielić na dwie kategorie:

 • własne pliki cookie przesłane na komputer lub urządzenie mobilne użytkownika bezpośrednio przez nas
 • pliki cookie stron trzecich, przesyłane przez strony trzecie lub w ich imieniu. Możemy wykorzystywać pliki cookie stron trzecich w celu poprawy funkcjonalności, prowadzenia analiz/poprawy wydajności, prowadzenia działań reklamowych/śledzenia oraz do celów związanych z mediami społecznościowymi

Pliki cookie mogą być przechowywane na dysku komputera lub urządzenia mobilnego przez różny okres czasu. Część plików cookie to pliki sesyjne, co oznacza, że są one przechowywane wyłącznie tymczasowo w czasie danej sesji przeglądania i wygasają z chwilą zamknięcia przeglądarki. Inne pliki cookie to pliki trwałe, co oznacza, że zostają one zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym na określony okres czasy i nie są usuwane w chwili zamknięcia przeglądarki. Pliki takie pozwalają naszej stronie internetowej na rozpoznanie komputera lub urządzenia mobilnego danego użytkownika, gdy uruchamia on przeglądarkę i rozpoczyna przeglądanie Internetu.

2. Do czego używamy plików cookie?

Wykorzystujemy pliki cookie do różnych celów, w tym:

 • umożliwiania, ułatwiania i usprawniania działania naszej strony internetowej i dostępu użytkowników do jej zasobów;
 • śledzenia przepływu i wzorców ruchu w zakresie związanym z naszą stroną;
 • określania aktualnej, łącznej liczby osób odwiedzających naszą stronę oraz przeglądarek internetowych (np. Firefox, Chrome czy Internet Explorer) i systemów operacyjnych (np. Windows lub Mac OS) wykorzystywanych przez odwiedzających;
 • monitorowania działania naszej strony internetowej i stałego jej ulepszania
 • personalizacji i wzbogacenia doświadczeń użytkowników usług on-line.

3. Jakie rodzaje plików cookie wykorzystujemy?

Rodzaje plików cookie wykorzystywanych przez nas i naszych partnerów w związku z naszą stroną internetową można sklasyfikować w ramach pięciu kategorii, tj. „pliki konieczne do realizacji naszych podstawowych celów”, „pliki funkcjonalne”, „pliki na potrzeby poprawy wydajności i analiz wykorzystania”, „pliki do celów reklamowych i śledzenia” oraz „pliki na potrzeby mediów społecznościowych”. Poniżej podajemy dalsze informacje na temat każdej z wymienionych kategorii wraz z określeniem celów, dla których są one gromadzone przez nas i przez strony trzecie.

Pliki konieczne do realizacji naszych podstawowych celów:

Pliki cookie tego rodzaju są niezbędne w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej, oferowanych za jej pośrednictwem usług oraz wybranych funkcji, w tym dostępu do obszarów zabezpieczonych. Bez plików cookie tego rodzaju niemożliwy jest dostęp do takich usług, jak strony transakcyjne czy bezpieczne logowanie na kont.

Pliki funkcjonalne:

Funkcjonalne pliki cookie zapisują informacje na temat wyborów dokonywanych przez użytkownika i pozwalają nam na lepsze dostosowanie naszej strony do jego preferencji. Dzięki takim plikom za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę, możemy świadczyć na jego rzecz usługi w określony przez niego sposób. Pliki cookie z tej kategorii umożliwiają przykładowo:

 • Zapisanie swoich preferencji w zakresie lokalizacji, jeżeli określono ją na stronie głównej, tam gdzie ma to zastosowanie. Celem jest możliwość wyświetlania lokalnej prognozy pogody
 • Zapamiętywanie zmian ustawień, w tym układu strony, rozmiaru czcionki, preferencji czy kolorów
 • Wyświetlanie informacji na temat logowania
 • Zachowanie opcji dostępności

Pliki na potrzeby analiz i poprawy wydajności:

Pliki tego rodzaju wykorzystywane są do analiz trybów odwiedzania naszej strony, sposobów jej wykorzystania oraz jej wydajności. Ma to na celu zapewnienie użytkownikom optymalnego doświadczenia, a także umożliwia utrzymanie, obsługę i ciągłe udoskonalanie serwisu. Przykładowo, pliki cookie tego rodzaju umożliwiają nam:

 • Lepsze zrozumienie użytkowników odwiedzających naszą stronę, co pozwala nam na udoskonalanie sposobów prezentowania naszych treści;
 • Wypróbowywanie nowych pomysłów w zakresie aranżacji poszczególnych stron, przykładowo naszej strony głównej;
 • Gromadzenie informacji na temat osób odwiedzających nasza stronę internetową, przykładowo w zakresie ich lokalizacji i wykorzystywanej przeglądarki;
 • Określenie liczby unikalnych użytkowników odwiedzających naszą stronę;
 • Udoskonalanie naszej strony internetowej poprzez rejestrację wszelkich występujących błędów;

oraz

Wykorzystujemy Google Analytics i wiele innych narzędzi analitycznych, pozwalających na monitorowanie serwisów internetowych i lepsze zrozumienie sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszej strony. Podobnie jak wiele innych narzędzi, tego rodzaju sieciowe usługi analityczne wykorzystują własne pliki cookie w celu śledzenia interakcji z użytkownikami (jak ma to miejsce w naszym przypadku). Dzięki temu możliwe jest określenie, w jaki sposób wykorzystują oni możliwości naszej strony.

Informacje te gromadzone są następnie w postaci raportów. Na ich podstawie tworzone są usługi pozwalające na optymalizację naszej strony internetowej i jej zasobów. Raporty takie określają ogólne trendy, nie identyfikując przy tym poszczególnych użytkowników. Niektóre serwisy dają użytkownikom możliwość zgłoszenia bezpośredniego sprzeciwu wobec śledzenia. Przykładowo, chociaż nie ma możliwości wyłączenia plików cookie dla naszej strony, możliwe jest wyłączenie śledzenia Google Analytics bez wpływu na możliwość odwiedzania naszego serwisu. Więcej informacji na temat możliwości wyłączenia śledzenia przez Google Analytics na wszystkich odwiedzanych stronach znaleźć można na stronie Google.

Pliki do celów reklamowych i śledzenia aktywności użytkowników:

Możemy pozwalać firmom zewnętrznym, w tym firmom reklamowym (przykładowo Google) na umieszczanie plików cookie na naszej stronie internetowej. Pliki te umożliwiają firmom śledzenie i rejestrowanie aktywności użytkowników na różnych stronach internetowych, na których wyświetlane są przez nie reklamy. Umożliwia to wyświetlanie reklam, które uznawane są przez rzeczone firmy za istotne dla danego użytkownika strony internetowej. W tego typu plikach przechowywane są informacje na temat przeglądanych treści wraz z powiązanym z określonym urządzeniem identyfikatorem lub numerem IP. Pliki cookie tego rodzaju dostarczają również nam i stronom trzecim informacji na temat tego, czy dana reklama lub rodzaj reklamy był już wyświetlany danemu użytkownikowi i kiedy to nastąpiło. Informacje te wykorzystywane są do celów regulacji i dostosowania częstotliwości wyświetlania reklam i pomiaru ich efektywności.

Pliki stron trzecich:

Strony trzecie udostępniające swoje aplikacje za pośrednictwem naszej witryny mogą umieszczać własne pliki cookie na niektórych stronach naszego serwisu internetowego. Pozwala im to na śledzenie poprawności działania ich aplikacji lub dostosowanie do potrzeb konkretnych użytkowników.

Z uwagi na sposób działania plików cookie, nie mamy do nich dostępu, podobnie jak strony trzecie nie mają dostępu do plików cookie, które wykorzystywane są przez nas. Na niektórych stronach naszego serwisu mogą również pojawiać się inne strony w formie osadzonych treści, przy czym tego rodzaju strony zewnętrzne mogą również generować pliki cookie na swoje własne potrzeby.

4. Jak kontrolować lub usunąć pliki cookie

Użytkownik uprawniony jest w każdym momencie do zaakceptowania lub odrzucenia możliwości przechowywania plików cookie na jego urządzeniu. Odbywa się to za pomocą zmiany stosownych ustawień przeglądarki internetowej celem dostosowania ich do swych preferencji.

Prosimy mieć na uwadze, że wyłączenie obsługi plików cookie może uniemożliwić korzystanie z części interaktywnych funkcji lub treści na naszej stronie. Większość przeglądarek zawiera instrukcje na temat sposobu zmiany ustawień w zakresie plików cookie. Zazwyczaj należy w tym celu otworzyć menu „opcji” lub „preferencji” używanej przeglądarki.

W celu ograniczenia stosowania plików stron trzecich wykorzystywanych w celach reklamowych, można wyłączyć stosowanie takich plików odwiedzając następujące strony internetowe:

 • Your Online Choices
 • Network Advertising Initiative
 • Digital Advertising Alliance

Prosimy mieć na uwadze fakt, że pod wymienionymi powyżej adresami znajduje się o wiele więcej firm reklamowych, niż tylko tych, które pozostawiają pliki cookie za pośrednictwem naszej strony.

5. Pliki cookie zapisane w przeszłości

W przypadku wyłączenia jednego lub więcej rodzaju plików cookie, w dalszym ciągu korzystać będziemy z informacji zgromadzonych z użyciem plików cookie przed zmianą rzeczowych ustawień. Zaprzestaniemy natomiast stosowania wyłączonego rodzaju plików cookie do gromadzenia jakichkolwiek informacji w przyszłości.</>

VII. Pseudo anonimowe profile użytkowników do celów reklamy i badań rynkowych (śledzenie aktywności w Internecie i badania analityczne)

Avemto wykorzystuje systemy śledzenia internetowego do celów reklamowych, na potrzeby badań rynkowych oraz w celu optymalizacji naszej strony internetowej. Pozwalają nam one na stały rozwój naszego serwisu i lepsze dostosowanie naszych treści do potrzeb użytkowników. Avemto i inne firmy mogą wykorzystywać informacje gromadzone za pośrednictwem stron internetowych, używających plików cookie, tagów sieciowych i podobnych technologii w celu lepszego zarządzania prowadzonymi w sieci kampaniami reklamowymi. Informacje takie mogą pozwalać nam i współpracującym z nami zewnętrznym firmom reklamowym oraz innych firmom na śledzenie działań użytkowników w sieci w danym okresie czasu i z uwzględnieniem określonych stron lub platform internetowych. Celem jest prowadzenie pomiarów statystycznych związanych z działaniami marketingowymi i wyświetlania reklam elektronicznych lepiej dostosowanych do potrzeb poszczególnych użytkowników i wpływających pozytywnie na doświadczenia konsumentów. Informacje na temat sposobów śledzenia na potrzeby reklam sieciowych oraz konsekwencji jego wyłączenia znaleźć można pod adresem http://www.aboutads.info/choices. Ponadto, część firm trzecich udostępnia mechanizmy pozwalające na rezygnację ze stosowania ich technologii. Więcej informacji na temat procesu ich wyłączenia znaleźć można na stronie internetowej organizacji Network Advertising Initiative pod adresem: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

VIII. Podstawa prawna dla przetwarzania danych

W przypadku użytkowników zamieszkałych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), podstawę prawną dla przetwarzania przez nas danych osobowych stanowią następujące regulacje:

 • W każdej sytuacji, w której prosimy o zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, przetwarzanie to odbywać się będzie na mocy Art. 6 ust. 1 lit. (a) Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (UE) 2016/679 („RODO”). Przytoczony artykuł określa przypadki, w których dopuszczane jest przetwarzanie danych osobowych.
 • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest konieczne do celów realizacji umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem a Avemto lub w celu podjęcia jakichkolwiek działań przed umownych na życzenie użytkownika, odbywa się to na mocy Art. 6(1) lit. (b) RODO. Przetworzenie rzeczowych danych jest konieczne dla zawarcia i realizacji umowy pomiędzy użytkownikiem a Avemto.
 • Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne w celu zachowania przez nas zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, odbywa się to na mocy Art. 6(1) lit. (c) RODO, przykładowo w kontekście zgodności z przepisami prawa pracy.
 • Natomiast w przypadku, gdy dane przetwarzane są do celów uzasadnionych interesów Avemto, odbywa się to na mocy Art. 6(1) lit. (f) RODO, przykładowo w celu wykrycia oszustwa.

IX. Sieci społecznościowe

Na naszej stronie internetowej umieszczane są łącza do sieci społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter). Wspomniane sieci społecznościowe obsługiwane są wyłącznie przez strony trzecie. W przypadku kliknięcia na jedno z łączy istnieje możliwość, że do rzeczonych stron trzecich wysłane zostaną określone informacje. W naszym serwisie stosujemy tzw. rozwiązanie 2-kliknięć. Oznacza to, że w większości przypadków w przypadku odwiedzenia naszej strony nie są przekazywane na zewnątrz żadne dane osobowe.

X. Udostępnianie osobom trzecim

Dane osobowe użytkowników są udostępniane osobom trzecim wyłącznie w sytuacjach dopuszczanych przepisami prawa lub po uzyskaniu wcześniejszej zgody użytkownika. Pragniemy podkreślić, że nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników ani nie obracamy nimi na rynku w żaden inny sposób. Dane te ujawniamy wyłącznie organom rządowym w ramach obejmujących nas zobowiązań prawnych lub w odpowiedzi na oficjalny nakaz lub zgodnie z wyrokiem sądu. Zobowiązaliśmy naszych pracowników i partnerów biznesowych do zachowania tajemnicy i postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych.

XI. W jaki sposób udostępniamy dane osobowe użytkowników stronom trzecim

Za wyjątkiem przypadków określonych w treści niniejszej Informacji na temat polityki prywatności lub sytuacji, w których uzyskano wyraźną zgodę użytkownika, nie ujawniamy żadnych danych osobowych użytkowników stronom trzecim, o ile nie jest to konieczne w celu wykonania polecenia użytkownika lub niezbędne do realizacji uzasadnionych celów biznesowych.

Avemto może udostępniać dane osobowe użytkowników sprzedawcom lub podmiotom zewnętrznym, świadczącym lub sprzedającym usługi lub towary bądź działającym w innym zakresie w imieniu lub na polecenie Avemto. Do rzeczonych stron trzecich zaliczać się mogą przykładowo zewnętrzni dostawcy usług (technologicznych), sprzedawcy i partnerzy. Wspomnianym zewnętrznym usługodawcom udzielany jest dostęp wyłącznie do danych koniecznych w celu realizacji określonych zadań w naszym imieniu.

XII. Przekazywanie danych do krajów poza terytorium UE

W zakresie, w jakim jest to konieczne w celu zawarcia lub realizacji umowy – np. w celu przetworzenia rezerwacji dotyczących działań w krajach spoza UE – dane użytkowników mogą być przekazywane poza terytorium UE. Powyższa zasada stosuje się również do sytuacji, w których przekazanie takie jest konieczne do naszych celów. W tym zakresie zapewniamy, że odbiorca danych zagwarantuje stosowny poziom ochrony danych oraz że żadne inne interesy podlegające ochronie nie kolidują z faktem takiego przekazania danych. Działania Avemto opierają się na wyjątkach określonych w treści Art. 49 RODO w przypadku braku decyzji stwierdzającej „odpowiedni stopień ochrony” i braku innych zabezpieczeń określonych w treści RODO (przykładowo wiążących zasad korporacyjnych w zakresie transferu danych poza terytorium UE). Gromadzimy i przekazujemy dane osobowe do krajów znajdujących się poza UE wyłącznie w następujących przypadkach: za wyraźną zgodą użytkownika; w celu realizacji umowy zawartej z użytkownikiem; w sposób nie naruszający praw i wolności użytkownika. W przypadku nieprzesłania i nieprzetworzenia rzeczowych danych, firma Avemto nie byłaby w stanie zrealizować zwartej z użytkownikiem umowy lub użytkownik nie byłby w stanie uzyskać dostępu do części lub całości korzyści i funkcji powiązanych z rzeczową transakcją. Podejmujemy stosowne kroki w celu zapewnienia odpowiednich środków ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników. Przykładamy ogromną wagę do tego, by dane te wykorzystywane były wyłącznie w sposób odpowiadający nawiązanym pomiędzy użytkownikami a Avemto relacjom oraz praktykom określonym w niniejszej Informacji na temat polityki prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań w tym zakresie prosimy o kontakt z naszym Inspektorem danych osobowych.

XIII. Usunięcie danych

Dane przechowywane są przez nas w okresie występowania pomiędzy urzędnikiem a naszą firma relacji biznesowych oraz w innych okresach, które określone są obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe nie będą przechowywane w okresie dłuższym, niż jest to konieczne w kontekście celów, dla których są one przetwarzane. Dane osobowe użytkownika przechowywane są przez nas tak długo, jak utrzymuje on konto w naszym serwisie lub potrzebuje naszych usług. Posiadanie tych informacji umożliwia nam świadczenie rzeczonych usług na jego rzecz.

W przypadku użytkowników zamieszkałych w Europejskim Obszarze Gospodarczym, wszystkie dane osobowe pozyskane od użytkownika i przechowywane przez nas zostają usunięte z chwilą wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile nie występuje uzasadniona potrzeba ich zachowania (przykładowo w zakresie prawnego lub ustawowego obowiązku zachowania określonych danych osobowych). W takich przypadkach rzeczowe dane przechowywane będą wyłącznie w okresie, w jakim jest to konieczne. Więcej informacji na temat miejsca i czasu przechowywania danych osobowych użytkownika jak również na temat prawa do ich usunięcia lub przeniesienia uzyskać można kontaktując się z naszym działem do spraw prywatności pod adresem dataprotectionofficer@avemto.com

XIV. Bezpieczeństwo danych

Firma Avemto stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych użytkowników przed utratą, zniszczeniem, manipulacją i nieuprawnionym dostępem. Nasi pracownicy i wszystkie osoby uczestniczące w procesie przetwarzania danych zostali zobowiązani do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych i zapewnienia poufności danych osobowych. Nasi pracownicy zostali również odpowiednio przeszkoleni. Przeprowadzane audyty wewnętrzne i zewnętrzne zapewniają zgodność firmy Avemto z wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami w zakresie ochrony danych.

Stosujemy technologię bezpiecznego dostępu do Internetu, tzw. „Secure Socket Layer” (SSL), pozwalającą na ochronę danych osobowych naszych użytkowników. Świadczy o tym litera „s” (https://) dodana do standardowego przedrostka adresu internetowego http:// oraz wyświetlana zielona ikonka zamkniętej kłódki. Po kliknięciu na ta ikonę wyświetlana jest informacja na temat stosowanego certyfikatu SSL. Wyświetlanie ikony zależy od wykorzystywanej przez użytkownika wersji przeglądarki. Szyfrowanie SSL zapewnia, że dane przesyłane są w bezpieczny sposób.

XV. Prawa podmiotów danych w unii europejskiej

Przyjęte na terenie Unii Europejskiej Rozporządzenie ogólne o ochronie danych oraz obowiązujące w innych krajach przepisy na temat ochrony danych osobowych przyznają określone prawa podmiotom danych. Aby sprawdzić, czy Avemto przetwarza Państwa dane osobowe, uzyskać dostęp do przechowywanych przez Avemto danych na Państwa temat bądź w przypadku innych pytań prosimy o kontakt pod adresem dataprotectionofficer@avemto.com

Istnieje również możliwość uzyskania informacji na temat: celów przetwarzania danych; kategorii przetwarzanych danych osobowych; osób spoza Avemto, które mogą otrzymywać od nas dane; jakie było źródło informacji (w przypadku danych nieudostępnionych Avemto bezpośrednio przez podmiot danych); miejsca i planowanego czasu przechowywania danych. Podmiot danych uprawniony jest do poprawiania (korekty) przechowywanych przez nas danych, jeżeli są nieprawidłowe. Możliwe jest również zwrócenie się do nas o usunięcie danych lub zaprzestanie ich przetwarzania, z zastrzeżeniem określonych wyjątków. Podmiot danych może również zwrócić się do nas o uzupełnienie lub aktualizację danych, przekształcenie ich do formatu anonimowego oraz zablokowanie wszelkich danych przechowywanych niezgodnie z prawem. Podmiot danych może również odmówić zgody na ich przetwarzanie z jakiegokolwiek uzasadnionego powodu. Podmiot danych może w dowolnym momencie wycofać udzieloną wcześniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub zakazać przetwarzania przez nas jego danych w przyszłości. Może również zażądać od Avemto zaprzestania wykorzystywania danych osobowych do bezpośrednich celów marketingowych. W wielu krajach (w tym należących do EOG) podmiotowi danych przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ds. ochrony danych w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasadności przetwarzania danych osobowych przez Avemto. Tam, gdzie jest to technicznie możliwe, na żądanie podmiotu danych prześlemy jego dane osobowe bezpośrednio do podmiotu danych lub do innego administratora. Podmiotom danych przysługuje prawo do otrzymania własnych danych osobowych w standardowym, usystematyzowanym formacie.

Oprócz informacji ujętych w treści niniejszej Informacji na temat polityki prywatności, na żądanie możemy również przedstawić dodatkowe informacje kontekstowe dotyczące poszczególnych usług lub procesów gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych.

XVI. Brak zautomatyzowanych decyzji indywidualnych

Dane osobowe nie są przez nas wykorzystywane do celów podejmowania zautomatyzowanych decyzji indywidualnych.

XVII. Jak można się z nami skontaktować?

Nasze dane kontaktowe jako podmiotu odpowiedzialnego ujęto w stopce.

W celu skorzystania z praw wymienionych w punkcie XIV lub w przypadku jakichkolwiek pytań na temat naszej polityki prywatności lub niniejszego dokumentu prosimy o kontakt pod następującym adresem:

Avemto
Calle Baleares 4
38670 Costa Adeje
Hiszpania

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: service@avemto.com

XVIII. Zmiany informacji na temat polityki prywatności

Okresowo występować może konieczność aktualizacji lub modyfikacji niniejszej Informacji na temat polityki prywatności w celu odzwierciedlenia zmian naszych praktyk biznesowych, praktyk gromadzenia informacji lub organizacji. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści niniejszej Informacji na temat polityki prywatności w dowolnym czasie i z jakiegokolwiek powodu, za powiadomieniem i bez powiadomienia w formie innej niż poprzez publikację aktualnej Polityki prywatności na naszej stronie internetowej lub, w przypadku podania przez użytkownika adresu e-mail, przesłanie pocztą elektroniczną powiadomienia o zmianie Polityki prywatności. Zdecydowanie zaleca się częste sprawdzanie naszej strony internetowej - data najnowszej wersji dokumentu podawana jest na górze strony. Niezależnie od okoliczności, w żaden sposób nie ograniczymy Państwa praw wynikających z niniejszej Polityki prywatności bez uzyskania Państwa jednoznacznej i świadomej zgody. W przypadku braku zgody na wprowadzane zmiany należy zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej i udostępniania nam swoich danych osobowych przed datą, z którą rzeczowe zmiany Polityki prywatności wchodzą w życie. Do wszelkiego dalszego korzystania ze strony internetowej oraz danych udostępnianych nam po dacie wejścia w życie zmienionej Polityki prywatności stosować się będzie zaktualizowana Polityka prywatności.